SOUND DE GÖTEBORG

EN INTERAKTIV OCH KREATIV MUSIKFÖRESTÄLLNING MED FOKUS PÅ ELEVERNAS SKAPANDE

GAO har tagit fram denna fantastiska interaktiva musikföreställning för elever i låg- och mellanstadiet. Syftet är att ge dem en rik och spännande upplevelse inne i musikens värld och genom interaktiva moment låta dem vara delaktiga i skapandet av musik med en hel orkester till sin disposition.

 

Sound de Göteborg hade premiär i slutet av april 2016 på Röhsska muséet i Göteborg och presenterade under tre dagar denna föreställning för sammanlagt 6 st. mellanstadieklasser från olika delar av Göteborg. Resultatet blev överväldigande positivt. Både lärare och elever visade en otrolig entusiasm och glädje efter att ha deltagit. Vi lyckades fånga elevernas intresse och få dem att bli engagerade i det kreativa arbetet på ett sätt som kändes äkta och spännande för alla. För musikerna i GAO var detta första steg i skolprojektet och det blev också en fantastiskt inspirerande upplevelse. Vi har konstaterat värdet av mötet mellan konstnärer och den yngre generationen och vill därför sprida detta till skolor i Göteborg med omnejd. En annan variant är också att vi kommer till ett närliggande kulturhus och att skolklasserna kan ta sig dit.

Tid: 60 min (vi behöver ca 60 minuters förberedelsetid)

Antal deltagare: Orkestern som kommer ut till skolorna blir max 20 musiker. Antal elever som vi önskar att arbeta med per tillfälle är ca 20-25, klassvis alltså eller motsvarande.

Rum: Rymlig mörkläggningsbart rum där ca 55 personer kan få plats att röra sig och en timmas förberedelsetid.

Kostnad: 20 000 /1 föreställning, 30 000/2 förest. (halvdag), 35 000/3 först. (heldag + lunch på skolan), 40 000/ 4 förest. (heldag + lunch på skolan) Utjämningsbidrag och Arrangörsstöd gäller, så ni betalar bara 50%.

Bokningsbar: 2019-20

 

Beskrivning av skolföreställningen

Första moment: ljud- ljus

Eleverna välkomnas först utanför spelsalen av dirigenten som berättar om projektet GAO och ställer frågor om vad som är en orkester och vad som är alternativt. Sedan får de instruktioner och blir insläppta in i rummet som är mörklagt och där musikerna sitter vid sina notställ med var sin lampa. Lamporna har olika färger och går att släcka och tända med hjälp av fjärrkontroller. När en lampa tänds spelar musikern och slutar om den släcks. Detta system används som en presentation av de olika instrumenten där man får höra hur de låter var för sig och sedan tillsammans i olika konstellationer. På detta sätt visar dirigenten hur ett orkesterstycke kan vara uppbyggt, en melodi som spelas av ett eller flera instrument, andra stämmor, baslinje, rytmsektion osv.

Eleverna blir nu uppdelade i grupper så att en större grupp sitter och lyssnar medans en mindre blir tildelad fjärrkontroller så att kan styra musiken och därmed vara medskapande i musiken. Fjärrkontrollerna får sedan gå runt så att alla får prova.

Andra moment: rörelse

I nästa moment arbetar vi med kroppen. Genom olika övningar skapar eleverna musiken ännu mer från grunden. Dirigenten visar först eleverna hur man traditionellt startar och slår av orkestern. Först får alla prova tillsammans sedan en och en. Det är en mäktig upplevelse för barnen att med en enkel rörelse få ett gensvar ifrån orkestern. I nästa övning får de lära sig en ny metod som handlar om att leda orkestern genom att visa med armarna olika positioner som motsvarar olika toner i en skala. På det sättet kan de skapa melodier och harmonier när de får arbeta i grupp.

Sista övningen går ut på att eleverna kan helt fritt skapa rörelser som orkestern ska reagera på med ljud. De kan använda hela kroppen och röra sig i rummet och skapa sin helt egna improviserade dans och därmed skapa musik eller också genom att sjunga eller att skapa ljud in i mikrofonen och få ett svar från orkestern. Här får eleverna chansen att skapa inom friare ramar och utifrån sina egna rörelser och ljud.

 
med stöd av

med stöd av