GAOs medlemmar:                                                                                                    

 

Josefin Lifftig, flöjt

Marina Cyrino, flöjt

Ellinor Richey, klarinett

Žofie Kašparová, flöjt och Basklarinett

Lena Holst, Altsaxofon och piano

Robin Backgård, trumpet

Klas Nilsson, trumpet och tuba

Mario Saez Lopez, fagott

Paulina Moberg, trombon

Payman Miraghasi, violin & gheyshak

Dara Ali, violin

Mohammed Nader, violin

Karin Wiberg, violin

Kristin Freidlitz, violin

Åsa Johansson, violin och sång

Katja Eilertsen, violin

Daniel Austen, viola

Hanna Shelter, viola

Samir Mehmed, viola och Bouzoki

Elin Wood, cello

Leonor Palazzo, cello

Bashar Shariffa, cello

Ellen Sjö Sander, Marimba

Simon Halvarsson, Vibrafon

Per-Gunnar Juliusson, Piano

Anki Wallgren, sång

Merje Kägu, elgitarr

Stefan Bergman, el-bas

Åsa Eriksson, kontrabas

Jonas Nilsson, Kontrabas

Sam Nobakht, persisk slagverk och sång

Assane Sane, västafrikanskt slagverk

Tapha Ndiongue, slagverk

Anders Waernelius, slagverk

Ebba Westerberg, berimbau, slagverk

Nahuel Ivalo, Bombo

Jorge Alcaide, sång, flöjter och gitarrer

 

 

 

Konstnärlig Vision

GAO tar tillvara den musikaliska mångfalden som redan finns i samhället och är gränsöverskridande mellan olika genrer och traditioner genom musikernas olika kunskaper och bakgrunder. Vi vill som konstnärer/musiker också ingå i diskussionen om konstens roll i samhället. Vi vill vara med i skapandet av samhället och detta inte bara genom vår konst utan också i inrättandet av nya organismer som i sin tur kan generera nya former av konst och kulturella yttringar.
Genom att utforska nya konstellationer och arbetssätt vill GAO vara ett alternativ. De etablerade institutionerna som förvaltar fungerande orkestrar av olika slag bedrivs av naturliga skäl utifrån traditionella konventioner som svarar till gamla beprövade metoder och ideal, både konstnärligt och organisatoriskt. Detta gynnar bevarandet av det kulturella och institutionella arvet men inte nödvändigtvis den konstnärliga utvecklingen som i vår vision borde aktivt verka för det nyskapande och att söka efter en autenticitet gentemot sin samtid.

GAO vill som orkester också vara en plattform som utifrån det musikaliska öppnar sig i det gränsöverskridande mötet  mellan olika konstnärliga fält som dans, teater, visuell konst, performance och musik, möten som representerar det fria kulturlivet men som inte har en säkrad plats. Syftet är alltså konstnärligt men vilar också på en uppfattning om att det vi skapar har en mening och bär både på en tolkning av och ett budskap till det samhälle vi lever i. GAO definieras därför som en nytänkande orkester som arbetar med det gränsöverskridande, normkreativa och mångfaldiga som basis. 

Jorge Alcaide, Initiativtagare och konstnärlig ledare för GAO